SHIATSU


Shiatsu foregår ved at man beklædt og liggende på en futonmadras modtager tryk og stræk af kroppen, hvorved ophobet energi spredes, og underenergiske områder næres af tilstrømmende energi. Hver behandling er specielt rettet mod de ubalancer, den enkelte patient ytrer og behandleren diagnostiserer ud fra både det patienten fortæller, men også ud fra det behandleren ser og hører i stemmen og udtrykket.

Shiatsu behandling i klinikken kropsalliancen

Shiatsu anses verden over for en af de bedste forebyggende behandlingsformer til vedligeholdelse af helbred og livsenergi, mentalt såvel som fysisk. I mange tusind år har man i Asien vidst, at livsenergi, ”qi”, vedligeholdes via kost, fysiskmanipulation og gode menneskelige relationer.

I Japan er shiatsu en behandlingsform mere end ”bare en massage”. Læger i Japan studerer også shiatsu, for dermed at forstå kroppens energibaner og deres indflydelse på patientens helbredstilstand. Flere store hospitaler i New York har nu en shiatsuterapeut tilknyttet.

Shiatsu er en helhedsbehandling som behandler hele mennesket, ikke blot et symptom, da dette blot er ”toppen af isbjerget” og det som patienten oplever som problemet. Det er hjælp til selvhjælp. idet et positivt ”feedback loop” i gangsættes under behandlingen, som giver overskud i kroppen, hvor der mangler energi og der, hvor energien er ophobet, spredes den, så en fornemmelse af afspændthed og ro forplanter sig i krop og sind. Man behøver dog ikke havde det skidt for at få det bedre af shiatsu.